Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Kingsbridge Heights Community Center

Οργανισμός
Kingsbridge Heights Community Center
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του Κέντρου Εφήβων του Kingsbridge Heights Community Center, το οποίο προσφέρει ψυχαγωγικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα ηγεσίας σε έφηβους στο Μπρονξ, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες