Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Κέντρο Ζωής
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει το Κέντρο Ζωής προκειμένου να επεκτείνει τις υπηρεσίες νομικής και ψυχολογικής υποστήριξης που παρέχει σε οροθετικούς και ασθενείς με AIDS στην Ελλάδα. Σκοπός, η αντιμετώπιση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους χώρους εργασίας, καθώς και άλλων οικονομικών, οικογενειακών και ιατρικών ζητημάτων.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2017
Ελλάδα
Υγεία & Αθλητισμός
2012
Ελλάδα