Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

Οργανισμός
Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών
Τοποθεσία Οργανισμού
Σερρες, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων. Ο Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας ιδρύθηκε το 1992, με στόχο την εξάπλωση της ιππασίας ως θεραπευτικής μεθόδου αποκατάστασης, ιδίως για τα παιδιά που πάσχουν από φυσικές ή ψυχικές διαταραχές.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2019
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ελλάδα