Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Οργανισμός
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση συστημάτων Πληροφορικής του, καθώς και για τη δημιουργία κοινών βάσεων δεδομένων για παιδιά και οικογένειες στα κέντρα παιδικής φροντίδας και τις μονάδες για άτομα με αναπηρίες που διαθέτει στην Αττική.