Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Jubilee Sailing Trust
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2003
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένο Βασίλειο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Η δωρεά παρέχει υποστήριξη για την αναβάθμιση του πλοίου Lord Nelson, με σκοπό τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τα υφιστάμενα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας, καθώς και την παράταση της διάρκειας ζωής του. Το πλοίο φιλοξενεί άτομα με και χωρίς ειδικές ανάγκες και αποτελεί ζωτικό κομμάτι του έργου του Οργανισμού Jubilee Sailing Trust για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω της εμπειρίας της ιστιοπλοΐας.