Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

John Jay College of Criminal Justice of the City University of New York

Οργανισμός
John Jay College of Criminal Justice of the City University of New York
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2006
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη εργαστηρίων με θέμα τη διασυνοριακή ασφάλεια για αστυνομικό προσωπικό από την Ελλάδα, την Τουρκία και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και για την υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών, όπου περιλαμβάνεται η κάλυψη των διδάκτρων και των εξόδων διαβίωσης, για μέλη των αστυνομικών αρχών από την Ελλάδα που έχουν επιλεγεί να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο John Jay College of Criminal Justice του City University of New York.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2012
Ελλάδα