Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Ιθάκη ΜΚΟ
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει το Κινητό Πλυντήριο Ρούχων για Άστεγους της Ithaca (Ithaca Laundry), με σκοπό την παροχή κινητών υπηρεσιών καθαρισμού ρούχων, καθώς και ευκαιριών επιτόπιας απασχόλησης και ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άστεγους στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του ΙΣΝ, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.