Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ιστορικό Αρχείο - Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οργανισμός
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
1999
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει την ηλεκτρονική καταχώριση των αρχείων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ώστε να διατηρηθούν σημαντικά δεδομένα και αναφορές που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1850, καθώς και μοναδικά ιστορικά διατάγματα και έγγραφα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό