Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Institute of International Education

Οργανισμός
Institute of International Education
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του Προγράμματος Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς, το οποίο στοχεύει στην υποχώρηση του φαινομένου της μαζικής διαρροής επιστημόνων από την Ελλάδα και στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων και αμοιβαίως επωφελών συνεργασιών ανάμεσα σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Σκοπός, οι 'Ελληνες ακαδημαϊκοί της διασποράς να έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να καλλιεργήσουν διασυνδέσεις με συναδέλφους, να διεξάγουν έρευνα και να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2021
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2019
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2018
Ελλάδα
Παιδεία
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2005
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2003
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2001
Ηνωμένες Πολιτείες