Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ)

Οργανισμός
Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2019
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ) σε μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την προώθηση της αξίας και της σημασίας των ελληνικών σπηλαίων.