Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Οργανισμός
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρενας (ΙΤΕ)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Τουρκία
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Δωρεά για την τετραετή υποστήριξη του Προγράμματος Αστικής Αρχαιολογίας στο Αμόριο με σκοπό τη διεξαγωγή εντατικής έρευνας στην περιοχή μίας από τις πιο σημαντικές πόλεις του Βυζαντίου και την καταγραφή όλων των ευρημάτων.