Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ινστιτούτο Βιομηχανικής & Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης - ΣΕΒ

Οργανισμός
Ινστιτούτο Βιομηχανικής & Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης - ΣΕΒ
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Πρωτοβουλία
Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος "Νέες Γνώσεις-Νέες Προοπτικές" με σκοπό την παροχή κατάρτισης για την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων ώστε να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και η ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε χίλια άνεργα άτομα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αλεξανδρούπλη.