Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Incubator for Media Education and Development - iMEdD

Οργανισμός
Incubator for Media Education and Development - iMEdD
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει την ίδρυση και λειτουργία του iMedD με σκοπό την προώθηση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, της ανεξαρτησίας και της αριστείας στον τομέα της δημοσιογραφίας μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη δημιουργία μιας θερμοκοιτίδας για νέους δημοσιογραφικούς οργανισμούς και ιδέες, τη δημοσιοποίηση διαδραστικών ιστοριών βασισμένων σε δεδομένα και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωσίας σε διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2019
Ελλάδα