Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
INCLUDEnyc
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2022
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού INCLUDEnyc, που λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης για νέους με αναπηρίες και τις οικογένειές τους στη Νέα Υόρκη, προσφέροντας πολύγλωσσα προγράμματα, τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης, εκπαίδευση και απευθείας υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2017
Ηνωμένες Πολιτείες