Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ημερήσιο Γυμνάσιο Κεραμωτής

Οργανισμός
Ημερήσιο Γυμνάσιο Κεραμωτής
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού με σκοπό το σχολείο να μπορεί να στηρίξει πάνω από εκατό μαθητές.