Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
iMentor
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του Ταμείου iMentor Collective Response Fund, το οποίο αποσκοπεί στην οικοδόμηση σχέσεων που δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές πρώτης γενιάς, από κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, να αποφοιτήσουν από το λύκειο, να περάσουν στο Πανεπιστήμιο και να εκπληρώσουν τους στόχους τους.