Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβριτού και Σφακίων

Οργανισμός
Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβριτού και Σφακίων
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Δωρεά για την υποστήριξη ενός προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας με σκοπό τη διανομή σχεδόν τριακοσίων γευμάτων σε εκατόν πενήντα άτομα καθημερινά, σε δεκάδες χωριά στις απομακρυσμένες περιφέρειες του Αγίου Βασιλείου, του Αμαρίου και των Σφακίων.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2005
Ελλάδα