Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

'Ιδρυμα Τράπεζα Τροφίμων - για την καταπολέμηση της πείνας

Οργανισμός
'Ιδρυμα Τράπεζα Τροφίμων - για την καταπολέμηση της πείνας
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Δωρεά για την αγορά εξειδικευμένου φορτηγού για την αποτελεσματική συλλογή και την καλύτερη διαχείριση των δωρεών τροφίμων στην τράπεζα τροφίμων του οργανισμού.