Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρενας (ΙΤΕ)

Οργανισμός
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρενας (ΙΤΕ)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Πρωτοβουλία
Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος ARCHERS, το οποίο θα επιτρέψει την τριετή έρευνα σε ποικίλους τομείς στα διαφορετικά ιδρύματα του ΙΤΕ (Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας) για περισσότερους από 140 μεταδιδακτορικούς ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες.