Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας

Οργανισμός
Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας
Τοποθεσία Οργανισμού
Αθήνα, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Ανανέωση της προηγούμενης δωρεάς μας για την υποστήριξη των ανασφάλιστων παιδιών και της Τράπεζας Ειδικών Βοηθημάτων για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, για περίοδο 2 ετών. Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας (Χατζηπατέρειο) ιδρύθηκε το 1967 και, επί του παρόντος, προσφέρει υπηρεσίες σε 53 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, ηλικίας έως 12 ετών. Το Κέντρο προσφέρει διάφορα προγράμματα: ένα καθημερινό πρόγραμμα για παιδιά 2-9 ετών, ένα εξωτερικό πρόγραμμα θεραπείας για τα παιδιά που δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το καθημερινό πρόγραμμα και έναν ξενώνα βραχυπρόθεσμης διαμονής για οικογένειες εκτός Αθηνών, οι οποίες χρειάζονται ένα μέρος να διαμείνουν κατά τη διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών στην Αθήνα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2007
Ελλάδα