Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ίδρυμα "Η Θεοτόκος"

Οργανισμός
Ίδρυμα "Η Θεοτόκος"
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2011
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Βρέφη / Μικρά παιδιά (0-5 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη συνέχιση και περαίτερω ανάπτυξη της Υπηρεσίας Υποστηριζόμενης Εργασίας, η οποία αποτελεί ένα μοντέλο επαγγελματικής καθοδήγησης για άτομα με αναπηρίες. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει επαγγελματική ανάπτυξη, εύρεση εργασίας βάσει κριτηρίων, δικτύωση, διαρκή εκπαίδευση κοινωνικής στήριξης και πολλά άλλα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2008
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2006
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2005
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2002
Ελλάδα