Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Ίδρυμα "Άσπρες Πεταλούδες"

Οργανισμός
Ίδρυμα "Άσπρες Πεταλούδες"
Τοποθεσία Οργανισμού
Βόλος, Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για τη δημιουργία ενός πολυαισθητηριακού δωματίου για άτομα με σοβαρές αναπηρίες, καθώς και για τις εργασίες ανακαίνισης στο κεντρικό κτίριο του οργανισμού, ο οποίος παρέχει θεραπευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες σε άτομα όλων των ηλικιών με νοητικές και αισθητηριακές αναπηρίες.