Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Η Μιλιά
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την προμήθεια εξοπλισμού για διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα και ένα ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει το εύρος και την αξία της διδασκαλίας των Ελληνικών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του έργου του οργανισμού για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή της Λυών.