Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Hudson Opera House
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2013
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την εγκατάσταση ενός ανελκυστήρα με σκοπό την προσβασιμότητα στο πλαίσιο της κεντρικής εκστρατείας του Hudson Opera House για την αποκατάσταση του δεύτερου ορόφου του κτιρίου του, καθώς και της αίθουσας παραστάσεων του 19ου αιώνα, χωρητικότητας 300 θέσεων. Οι εργασίες αποκατάστασης θα ενισχύσουν το έργο του οργανισμού ώστε να λειτουργεί ως ένας χώρος τεχνών και ένα κοινοτικό και εκπαιδευτικό κέντρο.