Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Hudson Guild
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Website Οργανισμού
Η δωρεά στηρίζει τον οργανισμό Hudson Guild προκειμένου να ενσωματώσει το πρόγραμμα Connections to Care στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα προσχολικής ηλικίας. Σκοπός, ο οργανισμός να ανιχνεύσει τις ανάγκες ψυχικής υγείας των οικογενειών που συμμετέχουν σε αυτό και να συστήσει την κατάλληλη για την κάθε περίσταση υπηρεσία φροντίδας.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες