Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Hour Children
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού Hour Children, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες σε φυλακισμένες και αποφυλακισθείσες γυναίκες και στα παιδιά τους στη Νέα Υόρκη.