Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Hope Genesis
Τοποθεσία Οργανισμού
Νέο Ψυχικό, Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού Hope Genesis, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες προγεννητικής και περιγεννητικής υποστήριξης σε αγροτικές περιοχές και απομονωμένα νησιά στην Ελλάδα.