Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Holy Metropolitan Church of Monemvasia and Sparta

Οργανισμός
Holy Metropolitan Church of Monemvasia and Sparta
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
1998
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Eπισκευαστικές εργασίες σε κτίρια κατασκηνώσεων στον Tαΰγετο, στις οποίες φιλοξενούνται νέοι από τη Λακωνία με ειδικά προβλήματα. Το πρόγραμμα βασίζεται σε δραστηριότητες επιβίωσης, και οι νέοι μαθαίνουν να πετυχαίνουν τους στόχους τους χάρη στην ομαδική εργασία.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2001
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
1998
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
1998
Ελλάδα
Υγεία & Αθλητισμός
1998
Ελλάδα
Υγεία & Αθλητισμός
1998
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
1998
Ελλάδα