Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Hochschulmedizin Zürich University of Zurich

Οργανισμός
Hochschulmedizin Zürich University of Zurich
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελβετία
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελβετία
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Η δωρεά στηρίζει το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) Zurich Heart με σκοπό τη συμμετοχή διδακτορικών φοιτητών στη διεπιστημονική πρωτοβουλία έρευνας Zurich Heart, όπου πολλοί διαφορετικοί φορείς συνεργάζονται για τον σχεδιασμό βελτιωμένων βοηθητικών συσκευών κυκλοφορικού συστήματος και τεχνητών μοσχευμάτων καρδιάς.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2013
Ελβετία