Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Hellenic Film Society (USA), Inc.

Οργανισμός
Hellenic Film Society (USA), Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη της διοργάνωσης της Greek Film Expo με σκοπό το κοινό να ενημερωθεί για το εύρος των κινηματογραφήσεων στην Ελλάδα, καθώς και των προγραμμάτων και των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Τέχνες & Πολιτισμός
2024
Ηνωμένες Πολιτείες
Τέχνες & Πολιτισμός
2021
Ηνωμένες Πολιτείες