Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Harlem Educational Activities Fund, Inc.

Οργανισμός
Harlem Educational Activities Fund, Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2018
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Harlem Educational Activities Fund (HEAF) Continuum, μιας πολυετούς πρωτοβουλίας του οργανισμού HEAF με σκοπό την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και την ακαδημαϊκή επιτυχία. Το πρόγραμμα παρέχει σε νεαρά, μη προνομιούχα άτομα, από το γυμνάσιο έως το πανεπιστήμιο και μετά από αυτό, ακαδημαϊκή ενίσχυση, επαφή με την κοινωνία και τον πολιτισμό καθώς και εξατομικευμένη παρακολούθηση.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2023
Ηνωμένες Πολιτείες
Παιδεία
2020
Ηνωμένες Πολιτείες