Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Grassroot Soccer
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του οργανισμού Grassroot Soccer, και συγκεκριμένα του MindSKILLZ, ενός προγράμματος που έχει αναπτύξει ο οργανισμός με σκοπό την ενίσχυση της ψυχικής υγείας με βάση το παιχνίδι. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του SNF Nostos 2023 και περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο και έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τα παιδιά και τους εφήβους να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητά τους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2023
Κένυα
Υγεία & Αθλητισμός
2021
Κένυα
Υγεία & Αθλητισμός
2021
Ηνωμένες Πολιτείες