Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
God's Love We Deliver
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του οργανισμού God's Love We Deliver, προκειμένου να προσφέρει δωρεάν ιατρικά σχεδιασμένα γεύματα και μαθήματα διατροφής σε ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες στις περιοχές Hudson County και Newark της Νέας Υόρκης.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2020
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2018
Ηνωμένες Πολιτείες
Κοινωνική Πρόνοια
2001
Ηνωμένες Πολιτείες