Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου-ΨΝΘ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Οργανισμός
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Γ. Παπανικολάου"
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την αγορά οχήματος απαραίτητου για το πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης "Πράσινη Μονάδα" στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το οποίο συνδυάζει την επαγγελματική εκπαίδευση και την ψυχική υποστήριξη προκειμένου να διευκολύνει την επανένταξη των συμμετοχόντων στην κοινωνία.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location