Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
GiGi's Playhouse NYC
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του οργανισμού GiGi's Playhouse NYC, ο οποίος προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα σε παιδιά με σύνδρομο Down, καθώς και στις οικογένειές τους.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2020
Ηνωμένες Πολιτείες