Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Οργανισμός
Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την προμήθεια μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και επιπρόσθετου ιατρικού εξοπλισμού με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο Γενικό Μουσείο Γρεβενών.