Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός"

Οργανισμός
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο Ευαγγελισμός"
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία για την Υγεία (ΔΠΥ)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την ανακαίνιση δύο ενταντικών μονάδων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ευαγγελισμός."

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2021
Ελλάδα