Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Gay Men’s Health Crisis, Inc. / AIDS Community Research Initiative of America (ACRIA)

Οργανισμός
Gay Men’s Health Crisis, Inc. / AIDS Community Research Initiative of America (ACRIA)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2009
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών εξόδων του ACRIA, πλέον στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συνεργασίας με τον GMHC, με σκοπό την παροχή ιατρικής εκπαίδευσης για τον ιό HIV σε οροθετικούς και τους φροντιστές τους σε όλο τον κόσμο, την πραγματοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης νέων και πρόληψης του ιού HIV, καθώς και τη διαμόρφωση μιας διεθνούς πηγής πόρων και πληροφοριών για τους ηλικιωμένους φορείς HIV.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2016
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2014
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2011
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2006
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2005
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2003
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
2000
Ηνωμένες Πολιτείες
Υγεία & Αθλητισμός
1999
Ηνωμένες Πολιτείες