Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Futures Ignite Inc.
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2023
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Work Based Learning στο δημόσιο σχολείο Washington Heights Expeditionary Learning School, το οποίο συνδέει τους μαθητές της τρίτης λυκείου με ευκαιρίες επαγγελματικής άσκησης.