Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Fundacion Tomillo
Τοποθεσία Οργανισμού
Ισπανία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ισπανία
Ομάδα Δικαιούχων
Παιδιά (6-14 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη χρηματοδότηση πιλοτικού προγράμματος πρόληψης για τη στήριξη μαθητών σε πέντε μη προνομιούχες περιοχές της Μαδρίτης κατά τη μετάβασή τους από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποστολή του Tomillo Foundation, το οποίο ιδρύθηκε το 1983, είναι η στήριξη και η κοινωνική ένταξη ευάλωτων πληθυσμών μέσω απασχόλησης, κατάρτισης, ενίσχυσης των κοινωνικών δικτύων, εκπαίδευσης και καινοτόμων δράσεων. Ο οργανισμός δραστηριοποιείται στις υποβαθμισμένες περιοχές της Μαδρίτης, προσφέροντας κοινωνικές υπηρεσίες, απασχόληση μέσω φορέων εύρεσης εργασίας, και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2023
Ισπανία
Παιδεία
2020
Ισπανία