Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

French Embassy to Greece

Οργανισμός
French Embassy to Greece
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2017
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για τη στήριξη του δεύτερου Ελληνογαλλικού φόρουμ δικτύου καινοτομίας "Mazinnov", το οποίο προωθεί τη συνεργασία και τον διάλογο ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στη Γαλλία και την Ελλάδα, όπως ιδρυτές "φυτωρίων", κέντρα καινοτομίας και start-up επιχειρήσεις.