Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES

Οργανισμός
Fondation de Nice Patronage Saint Pierre ACTES
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2012
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη στήριξη του προγράμματος επέκτασης του νυχτερινού ξενώνα του Fondation du Patronage Saint Pierre ACTES, το οποίο παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα, κυρίως νεαρής ηλικίας, στη Νίκαια.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2015
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2013
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2010
Γαλλία
Κοινωνική Πρόνοια
2009
Γαλλία