Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Fondation de l'Ecole Suisse d'Archéologie en Grèce

Οργανισμός
Fondation de l'Ecole Suisse d'Archéologie en Grèce
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελβετία
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2005
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελβετία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Η δωρεά υποστηρίζει τη συνέχιση των προγραμμάτων της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της Σχολής περιλαμβάνουν μελέτες, εκδόσεις, ανασκαφές και ανασκαφικές εργασίες. Η δωρεά έρχεται σε μία περίοδο που πραγματοποιούνται ανασκαφές στα ερείπια της Ερέτριας στην Εύβοια, για να στηρίξει τη μελέτη των πρόσφατων ευρημάτων, καθώς και την παραγωγή έκδοσης και παρουσίαση στο κοινό των σημαντικότερων εξ αυτών.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
2022
Ελλάδα
Τέχνες & Πολιτισμός
2018
Ελλάδα
Τέχνες & Πολιτισμός
2009
Ελβετία
Τέχνες & Πολιτισμός
2007
Πολλαπλές
Παιδεία
2004
Ελβετία
Παιδεία
2003
Ελλάδα
Παιδεία
2001
Ελβετία
Παιδεία
2000
Ελβετία
Παιδεία
2000
Ελβετία
Παιδεία
1999
Ελβετία
Παιδεία
1997
Ελβετία