Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Fondation de l'Asile Evangelique de Nice

Οργανισμός
Fondation de l'Asile Evangelique de Nice
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2004
Τοποθεσία Δωρεάς
Γαλλία
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού για το κτίριο Mas Palmerose, το οποίο παρέχει στέγη σε περισσότερα από πενήντα άτομα με σοβαρές αναπηρίες, στο πλαίσιο του έργου του Fondation de l’Asile Evangelique de Nice με σκοπό την υποστήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες που αδυνατούν να ζήσουν χωρίς βοήθεια.