Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Φιλανθρωπικό Σωματείο "Οι φίλοι του Παιδιού"

Οργανισμός
Φιλανθρωπικό Σωματείο "Οι φίλοι του Παιδιού"
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Πρωτοβουλία
Δωρεές Ενάντια στην Κρίση
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη εξόδων ενοικίου για οικογένειες που έχουν ανάγκη, στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης οικογενειών του οργανισμού, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανύπαντρες μητέρες.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2017
Πολλαπλές
Κοινωνική Πρόνοια
2012
Ελλάδα
Κοινωνική Πρόνοια
2006
Ελλάδα