Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Fédération Européenne des Banques Alimentaires

Οργανισμός
Fédération Européenne des Banques Alimentaires
Τοποθεσία Οργανισμού
Γαλλία
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2014
Τοποθεσία Δωρεάς
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Δωρεά για την ενίσχυση της εκκίνησης της ιστοσελίδας «Ιδέες που τρέφουν» (Ideas that feed), αναφορικά με τη διάδοση διεθνών καλών πρακτικών και ιδεών με στόχο την παροχή τροφίμων σε άτομα σε ένδεια, και την καταπολέμηση της σπατάλης τροφής. Η συνεργατική ιστοσελίδα παρουσιάζει μία σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία για την καταπολέμηση της σπατάλης ή την ανάπτυξη μηχανισμών περισυλλογής, με απώτερο σκοπό να ενθαρρύνει την αναπαραγωγή τους. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τραπεζών Τροφίμων (Fédération Européenne des Banques Alimentaires - FEBA) είναι ένα δίκτυο από 254 Τράπεζες Τροφίμων σε 22 ευρωπαϊκές χώρες. Αποστολή της είναι η παροχή πρόσβασης σε επαρκή και εξισορροπημένη διατροφή για άτομα σε ένδεια, μέσω εκκλήσεων για αλληλεγγύη και καταπολέμησης της σπατάλης τροφής.