Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
FEANTSA
Τοποθεσία Οργανισμού
Βέλγιο
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Βέλγιο
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για τη διετή υποστήριξη του οργανισμού με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος “Housing First Europe Hub", το οποίο παρέχει μια πλατφόρμα ενημέρωσης γύρω από το μοντέλο προσέγγισης "housing first", στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης και την προώθηση της εν λόγω πρακτικής σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Κοινωνική Πρόνοια
2014