Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Family Caregiver Alliance

Οργανισμός
Family Caregiver Alliance
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Υγεία & Αθλητισμός
Έτος
2020
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Ενήλικες (25-64 ετών)
Πρωτοβουλία
Διεθνής Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19
Website Οργανισμού
Δωρεά για την επέκταση μιας ψηφιακής βάσης δεδομένων και την απασχόληση επιπλέον προσωπικού ώστε ο οργανισμός να βελτιώσει τις δυνατότητες του έργου του καθώς παραπέμπει φροντιστές σε πηγές και πόρους που θα εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα άτομα που περιθάλπουν.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Υγεία & Αθλητισμός
2012
Ηνωμένες Πολιτείες