Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Οργανισμός
Exalt Youth (exalt)
Τοποθεσία Οργανισμού
Ηνωμένες Πολιτείες
Κατηγορία
Κοινωνική Πρόνοια
Έτος
2021
Τοποθεσία Δωρεάς
Ηνωμένες Πολιτείες
Ομάδα Δικαιούχων
Έφηβοι και νεαροί ενήλικες (15-24 ετών)
Website Οργανισμού
Δωρεά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του exalt, ενός προγράμματος που προσφέρει λύσεις, εναλλακτικές της φυλάκισης, σε νέους ηλικίας 15 έως 19 ετών, που αντιμετωπίζουν κάποια ποινή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα βασικών δεξιοτήτων ζωής, όπως η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και η επικοινωνία, καθώς και αμειβόμενη πρακτική άσκηση.