Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

Οργανισμός
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης
Τοποθεσία Οργανισμού
Ελλάδα
Κατηγορία
Παιδεία
Έτος
2016
Τοποθεσία Δωρεάς
Ελλάδα
Ομάδα Δικαιούχων
Γενικός πληθυσμός
Website Οργανισμού
Δωρεά για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Shared Histories for a Europe without Dividing Lines» (Μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας για μία Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές) σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Οι στόχοι του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης περιλαμβάνουν τη μελέτη, την έρευνα και τη διάδοση του πολιτισμού της Θράκης. Το Μουσείο βρίσκεται στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, και το 2004 ήταν μεταξύ των υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων.

Περισσότερες Δωρεές στον Οργανισμό

Δωρεά
Κατηγορία
Έτος
Grant Location
Παιδεία
1998
Ελλάδα